Njohuritë që duhet ti keni para një takimi konsultativ me Avokatin.

Nëse keni nevojë për një avokat, dëshironi të jeni të sigurt që punësoni të duhurin për të trajtuar çështjen tuaj. Meqenëse shumica e avokatëve do të ofrojnë një konsultë falas, duke ju dhënë mundësinë të përcaktoni nëse ai ose ajo është i përshtatshëm, është thelbësore të përgatiteni për një takim. Hyrja në këtë takim pa njohuritë e duhura nuk do të jetë e dobishme, për më shumë…

Çka është arbitrazhi dhe si funksionon?

Arbitrazhi është mënyrë  alternative  e zgjedhjes së kontesteve në mes të palëve. Arbitrazhi është një instrument apo mekanizëm në procesin e zgjidhjes së një mosmarrëveshje e cila është e pranueshme nga palët dhe e cila ka autoritet ligjor që të zgjidh mosmarrëveshjen duke  nxjerrë një vendim ligjërisht të detyrueshëm për palët.  Arbitrazhi është  mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjes që siguron një zgjidhje të drejtë dhe të paanshme.Për më shumë rreth arbitrazhit…

Po kërkoni shërbim juridik profesional?