Tatimet dhe Doganat

Çështjet tatimore dhe doganore shpesh herë janë sfiduese për çdo biznes, të madh apo të vogël. Planifikimi  tatimor e doganor në kuptimin ligjor është një degë e veçantë dhe specifike.

Zyra e avokatisë “Legalia” ka përgatitjen dhe përvojën e nevojshme në çështjet tatimore e doganore për t’i mbështetur klientët tanë, nga këshillimi deri në strategjinë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Zyra jonë këshillon të gjitha aspektet  tatimore e doganore të biznesit. Ne ofrojmë këshilla gjithëpërfshirëse  dhe përfaqësim për klientët tanë pranë zyres së ankesave të Administratës Tatimore të Kosovës  dhe zyres Doganore të ankesave si nivel administrativ e po ashtu ne ofrojmë  përfaqësim profesional të bazuar në përvojë praktike përfaqësimin e çështjeve tatimore dhe doganore në Gjykatat kompetente.

 
sqAlbanian