Banka dhe Financa

Çështjet financiare dhe bankare janë raporte shumë të afërta me biznesin nga se për zhvillimin dhe investimin e biznesit është jetike burimi i financimit të projekteve. Gjatë procesit të financimit të projekteve biznesore, është shumë e rëndësishme të ketë një marrëveshje ku do të mund përfaqësohet interesi më i mirë i klientit si në kuptimin material e po ashtu edhe atë të mbrojtes juridike.

Zyra e avokatisë “Legalia” me përvojën tonë bankare dhe financiare, kujdeset për klientët tanë të këshillohen në të gjitha aspektet e financimit duke mbrojtur interesin dhe sigurinë juridike të klientëve tanë, e po ashtu ofron  përfaqësim profesional të bazuar në përvojë praktike, përfaqësimin e çështjeve financiare e bankare në Gjykatat kompetente.

 
sqAlbanian